foto: Cyklist

Karp - Vide Damber

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:3800
längd:62
fångstplats:Svarttjärnen
metod:Flötmete
bete:Majs
fångstdatum:2024-06-16
uppdaterad: