foto: Jag själv

Mört - Vide Damber

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:35
längd:23
fångstplats:Stora Delsjön
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2024-03-29
uppdaterad: