foto: Jag

Näbbgädda - Vide Damber

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:120
längd:65
fångstplats:Amundön
metod:Spinn
bete:Abu Sölv 18g
fångstdatum:2023-06-13
uppdaterad: