foto: Stefan Falkenberg

Pigghaj - Vide Damber

art:Pigghaj (Squalus acanthias)
vikt:1200
längd:75
fångstplats:Fladen
metod:Bottenmete
bete:Näbbgädda
fångstdatum:2024-06-24
uppdaterad: