foto: Ingen aning

Regnbåge - Vide Damber

art:Regnbåge (Oncorhynchus mykiss)
vikt:1400
längd:52
fångstplats:Sjölyckan
metod:Spinn
bete:Spinnare 12g
fångstdatum:2023-09-03
uppdaterad: