foto: Jag

Ruda - Vide Damber

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:310
längd:32
fångstplats:Näckrosdammen
metod:Flötmeete
bete:Mask
fångstdatum:2024-06-04
uppdaterad: