foto: Jag själv

Rödspätta - Vide Damber

art:Rödspätta (Pleuronectes platessa)
vikt:10
längd:7
fångstplats:åsa
metod:Frilina
bete:Tångräka
fångstdatum:2024-06-21
uppdaterad: