foto: Jag

Sarv - Vide Damber

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:40
längd:16
fångstplats:Sätila
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2024-05-29
uppdaterad: