foto: Jag

Sjurygg - Vide Damber

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:120
längd:14
fångstplats:Lysekil
metod:Frilina
bete:Maggot
fångstdatum:2024-04-20
uppdaterad: