foto: Jag

Skärsnultra - Vide Damber

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:35
längd:13
fångstplats:Amundön
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2023-05-27
uppdaterad: