foto: Nej

Småspigg - Vide Damber

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:3
längd:5
fångstplats:Klare Mosse
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2024-06-19
uppdaterad: