foto: Ja

Stensimpa - Vide Damber

art:Stensimpa (Cottus gobio)
vikt:10
längd:11
fångstplats:Säveån, Pertille
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2024-06-01
uppdaterad: