foto: Kelvin Hylén

Större kantnål - Vide Damber

art:Större kantnål (Syngnathus acus)
vikt:10
längd:25
fångstplats:åsa
metod:Frilina
bete:Pungräka
fångstdatum:2024-06-21
uppdaterad: