foto: Jag själv

Sutare - Vide Damber

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:20
längd:12
fångstplats:Svarttjärnen
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2024-06-04
uppdaterad: