foto: Jag

Tångsnälla - Vide Damber

art:Tångsnälla (Syngnathus typhle)
vikt:10
längd:20
fångstplats:Lysekil
metod:Frilina
bete:Pungräka
fångstdatum:2024-04-20
uppdaterad: