foto: Mig själv

Tångspigg - Vide Damber

art:Tångspigg (Spinachia spinachia)
vikt:10
längd:12
fångstplats:Styrsö
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2024-05-17
uppdaterad: