foto: Stefan Falkenberg

Vitling - Vide Damber

art:Vitling (Merlangius merlangus)
vikt:10
längd:7
fångstplats:Lerkil
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2024-06-12
uppdaterad: