foto: Jag

Ål - Vide Damber

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:400
längd:55
fångstplats:Amundön
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2023-07-07
uppdaterad:2024-06-30 15:12:56