Röding - Emil Carlstedt

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:
längd:50
fångstplats:Vättern
metod:Trollning
bete:
fångstdatum:2024-07-02
uppdaterad:2024-07-02 10:15:03