foto: Jag själv

Bäckröding - Vide Damber

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:165
längd:23
fångstplats:Borås, Linus Tunnel
metod:Frilina
bete:Lövmask
fångstdatum:2024-07-02
uppdaterad:2024-07-03 06:57:14