Grönling - Adam Pihlquist

art:Grönling (Barbatula barbatula)
vikt:
längd:
fångstplats:Halmstad
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2024-07-03
uppdaterad:2024-07-04 05:32:41