Sandkrypare - Emil Carlstedt

art:Sandkrypare (Gobio gobio)
vikt:
längd:
fångstplats:Kävlingeån
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2024-07-06
uppdaterad:2024-07-07 08:55:09