foto: Jag

Sjustrålig smörbult - Vide Damber

art:Sjustrålig smörbult (Gobiusculus flavescens)
vikt:2
längd:4
fångstplats:Styrsö Bratten
metod:Frilina
bete:Tångräka
fångstdatum:2024-07-03
uppdaterad:2024-07-08 08:06:05