Björkna - Hasse Lindqwist

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:550
längd:33
fångstplats:Helgeån, Tiorsebro
metod:Bm
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad:2014-06-17 06:12:20