foto: Rasmus Bäcklund

Fjärsing - Hasse Lindqwist

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:410
längd:37
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bm
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad:2014-06-17 06:16:32