Grönling - Hasse Lindqwist

art:Grönling (Barbatula barbatula)
vikt:11
längd:11
fångstplats:Almaån
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad:2014-06-17 06:18:08