Grönling - Andreas Schild

art:Grönling (Barbatula barbatula)
vikt:8
längd:11
fångstplats:Almaån
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2014-06-16
uppdaterad:2014-06-17 09:16:29