Stäm - Kjell Svensson

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:175
längd:
fångstplats:Flian
metod:Bottenmete
bete:Maggot
fångstdatum:1997-03-28
uppdaterad:2014-06-18 12:49:54