Gräskarp - Ulf Noreman

art:Gräskarp (Ctenopharyngodon idella)
vikt:11577
längd:101
fångstplats:Bostadammen
metod:Frilina
bete:Bröd
fångstdatum:2013-05-17
uppdaterad:2014-06-23 08:06:12