Gädda - Ulf Noreman

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:15943
längd:122
fångstplats:Mörrumsån
metod:Flötmete
bete:Mört
fångstdatum:2014-12-14
uppdaterad:2014-06-23 08:06:31