Benlöja - Ulf Noreman

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:41
längd:17
fångstplats:Mörrumsån
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2011-05-29
uppdaterad:2014-06-23 08:10:38