Makrill - Ulf Noreman

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:791
längd:43
fångstplats:Öresund
metod:Trolling
bete:Sill
fångstdatum:2014-09-11
uppdaterad:2014-06-23 08:11:01