Mört - Ulf Noreman

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:829
längd:40
fångstplats:Rögle Dammar
metod:Bottenmete
bete:Plastmajs
fångstdatum:2013-04-25
uppdaterad:2014-06-23 08:11:43