Näbbgädda - Ulf Noreman

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:682
längd:83
fångstplats:Öresund
metod:Flötmete
bete:Makrill
fångstdatum:2012-09-16
uppdaterad:2014-06-23 08:12:06