Skrubbskädda - Ulf Noreman

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:1254
längd:47
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:Sill
fångstdatum:2012-09-15
uppdaterad:2014-06-23 08:16:21