Slätvar - Ulf Noreman

art:Slätvar (Scophthalmus rhombus)
vikt:982
längd:41
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:Sill
fångstdatum:2012-09-15
uppdaterad:2014-06-23 08:16:45