Storspigg - Ulf Noreman

art:Storspigg (Gasterosteus aculeatus)
vikt:5
längd:8
fångstplats:Blekinge Skärgård
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2011-06-01
uppdaterad:2014-06-23 08:17:26