Stäm - Ulf Noreman

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:220
längd:25
fångstplats:Dalälven
metod:Bottenmete
bete:Maggot
fångstdatum:2013-05-10
uppdaterad:2014-06-23 08:17:45