Sutare - Ulf Noreman

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:3636
längd:60
fångstplats:Antorpa Sjö
metod:Bottenmete
bete:Plastmajs
fångstdatum:2013-06-02
uppdaterad:2014-06-23 08:18:08