Svart smörbult - Ulf Noreman

art:Svart smörbult (Gobius niger)
vikt:32
längd:15
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2012-08-03
uppdaterad:2014-06-23 08:18:25