Torsk - Ulf Noreman

art:Torsk (Gadus morhua)
vikt:3800
längd:73
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:Upphängare
fångstdatum:2006-07-25
uppdaterad:2014-06-23 08:18:42