Tånglake - Ulf Noreman

art:Tånglake (Zoarces viviparus)
vikt:41
längd:19
fångstplats:Öresund
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2014-06-07
uppdaterad:2014-06-23 08:19:01