Ål - Ulf Noreman

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:1484
längd:93
fångstplats:Siggeboda Damm
metod:Bottenmete
bete:Löja
fångstdatum:2014-05-30
uppdaterad:2014-06-23 08:19:57