Öring - Ulf Noreman

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:7200
längd:82
fångstplats:Mörrumsån
metod:Flugfiske
bete:Tubfluga
fångstdatum:2007-07-30
uppdaterad:2014-06-23 08:20:13