foto: Patrik Andersson

Rödspätta - Patrik Andersson

art:Rödspätta (Pleuronectes platessa)
vikt:550
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:Borstmask
fångstdatum:2012-10-28
uppdaterad: