fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
MörtErik SiemersHärlanda TjärnMeteBrödInfo
RegnbågeIris Sundgren2100Härlanda TjärnBottenmeteMaskInfo