fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
BjörknaEmanuel NordinJärlasjön MeteMaskInfo 📷
GärsEmanuel NordinJärlasjön Kikfiske Mask Info 📷
MörtEmanuel NordinJärlasjön Mete Maggot Info 📷