fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
AbborreRoger Hellsten2030Lödde åFlötmeteMörtInfo