fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
AbborreLennart Larsson1310Lilla DelsjönPimpelMaggotInfo
GärsLennart LarssonLilla DelsjönPimpelMaggotInfo
GösLennart LarssonLilla DelsjönPimpelMaggotInfo