fångstplats

art namn vikt plats metod bete info
SutareMaximilian Mangelus3580Lilla Tjärby SjöBottenmeteMaggotInfo